Leitung und Gesang

GesangKarin Blöchl (Gesang), Michael Schwarz (Kapellmeister, Gesang)


Klarinetten

KlarinettenThomas Beier, Christina Resch, Sabrina Poxleitner, Julia Poxleitner, Andrea Poxleitner, Klaus Manzenberger

nicht im Bild: Sandra Krückl


Flügelhörner & Trompete

FlügelhörnerHerbert Öller, Andreas Gibis, Matthias Schwarz, Alfons Krückl, Rainer Krückl, Franz Vaterl

nicht im Bild: Benjamin Poxleitner, Alexander Öller, Christoph Öller


Tenorhörner & Baritone

Tenorhörner(Herbert Poxleitner, Klaus Paulik), Thomas Krückl, Werner Manzenberger

nicht im Bild: Michael Gibis


Begleitung

PosaunenBerthold Resch, Georg Raab, Stephan Betz


Bässe

BässeOtto Krückl, Peter Manzenberger


Schlagzeug

SchlagzeugDaniel Manzenberger, Edi Krückl, (Michael Paulik)